Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İl Defterdarlığını ziyaret ederek Defterdar Osman Koçaş’dan 2019 yılında yapılan çalışmalarla hakkında bilgiler aldı.

Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci, Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü ve Defterdarlık Birim Müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda Defterdarlığın Misyonu ve Vizyonu hakkında bilgiler veren Defterdar Osman Koçaş görevlerinin, Vergi Kanunları ve Özel Kanunlar ile bu kanunlara dayanılarak Bakanlıkça belli edilen kamu gelirleriyle ilgili mükellefin tespiti, tarh, tahakkuk, tecil, tahsil ve terkin işlemlerini, Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini talepleri halinde yerine getirmek, Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yaparak, Devlet görevlerinin Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Tebliğler doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamak olduğu ifade etti.

Tahsilat Nispetimiz %90…

Defterdarlığımız gelir birimlerinin yapmış olduğu çalışmalar sonunda 2018 ve 2019 yılında elde edilen tahakkuk ve tahsilat miktarları hakkında bilgiler veren Defterdar Koçaş, 2018 Ocak-Aralık tarihi itibariyle il geneli toplam 849.397.000 TL Tahakkuk, 744.499.000 TL Tahsilat ile %87,7oran yakalanmış ilken 2019 Ocak-Aralık tarihi itibariyle yine il genelinde 782.192.000 TL Tahakkuk, 704.256.000 TL Tahsilat ile %90’lık bir oran yakalanmıştır.

Ocak-Aralık 2019 Hedef gerçekleşme-tahsilat oranı ve iade bilgileri hakkında da bilgiler veren Koçaş, E-Haciz sonuçları, Alacak Stoğu Tutarları, Net Kaynak Tabanlı Tahsilat Gerçekleşmeleri, Vergi Dairesi bazında ödeme emri düzenleme sonuçları, Vergi Dairesi bazında ödeme emri tebliğ sonuçları ve 01.01.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında yapılan vergi denetimleri hakkında bilgiler verdi.

2019 yılında 2.771 Mükellefin Denetlendiğini ifade eden Koçaş, Bandrollü Ürün Mükellef Sayısının 132, Yaygın Yoğun Vergi Denetiminin 2.433, Akaryakıt İstasyonu Mükellef Denetiminin 104 olduğunu ifade etti.

Gelir Vergisi Mükellef Sayımız 31.898…

Gelir Vergisinde Mükellefleri Gerçek, Basit, Kurum ve Diğer olarak sınıflandırdıklarını il genelinde 12.406 Gerçek Gelir Vergisi Mükellefinin bulunduğunu ifade eden Koçaş, 3122 Basit Gelir Vergisi Mükellefi, 1255 Kurum Gelir Vergisi Mükellefi ve 15.115 Diğer Gelir Vergisi Mükellefinin olduğunu İl Genelinde Toplam 31.898 Gelir Vergisi Mükellefinin olduğunu söyledi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükellefinin İl Genelinde 65.933,  KDV Mükellefinin 6476, 2019 Aralık ayı sonu itibariyle, Bütçe Gelirlerinin Giderleri karşılama oranının %49 olduğunu ifade eden Defterdar Koçaş, 2019 Aralık ayı itibariyle Bütçe Gelirleri Tahsilatı 704.256.000 TL, Bütçe Giderinin 1.448.780.000 TL olduğunu ifade etti.

İl Defterdarlığına bağlı müdürlüklerin yaptığı iş ve işlemler hakkında da bilgiler veren Koçaş, Personel. Araç, Bina, Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler hakkında bilgiler vererek sunumunu tamamladı.

Yapmış olduğu bilgilendirmeden dolayı Defterdar Osman Koçaş’a teşekkür eden Vali Fuat Gürel, Vergi Tahsilâtında yakalanan %90’lık başarı için tebrik ederek, vergisini zamanında veren ve bu başarının yakalanmasında emeği bulunan vergi mükelleflerine teşekkür etti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here