Vali Fuat Gürel 2018 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan yardımları değerlendirdi.

Sosyal devlet anlayışının tüm gereklerini yerine getiren devletimiz, toplumumuzun dezavantajlı kesimlerine yardım elini her yıl olduğu gibi 2018 yılında da uzattığını ifade eden Vali Gürel yaptığı değerlendirmesinde;  “3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının temel amacı; yoksullukla mücadele, güvencesi olmayan ve yoksul vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması, eşit, objektif kriterler çerçevesinde sosyal yardımlarla desteklenmesi ve bu amaçla muhtaç ve yoksul kesimleri koruyarak toplumsal denge ve adaleti sağlamada önemli bir sosyal politika aracı olan sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıdır. Bu kapsamda ilimizde de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız, mahalle ve köy muhtarları başta olmak üzere, okul müdürleri ve imamlar gibi resmi sıfata haiz görevliler ve duyarlı vatandaşlar aracılığıyla gerek inceleme görevlilerimizin mahallinde yapmış olduğu hane ziyaretleri ile gerek şahsen gerekse ihbar yoluyla gelen talepler doğrultusunda harekete geçmekte ve muhtaç vatandaşlarımızın tespitini yapmaktadır. İncelemeleri yapılan muhtaç hanelere nakdi, yakacak, gıda, sosyal destek, barınma yardımı yapılarak vatandaşlarımızın hayatlarını refah içinde geçirmesi amaçlanmaktadır. Yapılan hane ziyaretleri neticesinde Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlığı tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerimizin, Vakfa gelmeleri beklenmeksizin yardım miktarları, SMS ile bilgilendirme yapılarak banka hesaplarına aktarılmaktadır. Genel Sağlık Sigortası kapsamında da gerekli işlemler Vakıflarımız aracılığı ile yapılmaktadır.

‘Yaşlı ve Engellilere Temizlik Projesi’

Vakıf tarafından incelemeleri yapılan vatandaşların sorunları ve sıkıntıları yerinde tespit edilmekte ve yaşlı, engelli, hasta olup ev temizliğini yapamayacak durumda olan vatandaşlarımızın ev temizliği için, Karabük Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca hazırlanan ‘Yaşlı ve Engellilere Temizlik Projesi’ kapsamında Vakfımızda kayıtlı 61 aileye ev temizliği konusunda yardımcı olunmaya devam edilmektedir.

“Şefkat Eli Projesi”

Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte yürütülen “Şefkat Eli Projesi” ile protokol eşlerimizin katılımlarıyla yaşlı, dul, engelli, hasta ve sosyo-ekonomik açıdan ihtiyaç sahibi ailelerimize ziyaretler yapılarak sosyal devlet ilkesinin gereği olarak muhtaç ailelerin sorunları ve talepleri dinlenerek ihtiyaçları yerinde tespit edilmektedir. Bu gaye ile devletimizin sıcak ve şefkatli elini vatandaşlarımıza hissettirmek amaçlanmakta olup bu kapsamda ev ziyaretleri devam etmektedir.

“Hane ziyaretlerimiz 2019 yılında da devam edecek.”

Karabük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılan hane ziyaretleri ve tespitler sonucunda; 2018 yılında 20.656 kişiye 4.472.603,84 TL nakdi yardım, 3336 aileye yakacak yardımı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Yaşlı Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım, Muhtaç Asker Ailesi ve Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Öksüz Yetim Yardımı, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımı, Şartlı Gebelik Yardımı, Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı, Kronik Hastalık Yardımı gibi merkezi yardımlar türünde ise 7030 kişiye toplam 15.679.796,18 TL yardım yapılmıştır. Tespit edilen hanelerin oturdukları konutların tadilatı, onarımı gibi fiziki koşullarının iyileştirilmesi, hanenin eksik eşyalarının temini konusunda da Karabük SYDV imkânları nispetinde 2018 yılında 101 kişiye 126.493.60 TL barınma yardımı yapılmıştır.

“2018 yılında 38.938 kişiye toplam 24.266.917,98 TL yardım yapıldı.”

Karabük Merkez ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları olarak 2018 yılında 38.938 kişiye toplam 24.266.917,98 TL yardım yapılmıştır ve böylelikle Vakıflarımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla sürekli temas halinde çalışarak, devletimizin sunmuş olduğu sosyal yardımları adil bir şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırma konusunda gayret göstererek, ekonomik ve sosyal kaynakların en etkin bir şekilde kullanılması, temel ihtiyaçların karşılanması, yoksul nüfusun en yoksul diliminde yer alan vatandaşların sosyal yardımlarla desteklenmesi ve onların yaşam standartlarını iyileştirme noktasında köprü vazifesi görmektedir.”diye açıklamalarda bulundu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here