Bu haber :30/11/2020 11:14 Tarihinde Eklendi 93 Kez Okundu

MÜRACAATLAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Karabük Defterdarlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre , 7256 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 17/11/2020 tarihli ve

31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunla;

  • Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması,

 Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,

 Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

 Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme

yapılması,

 Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,

 Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,

 Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,

 Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla,

ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;

 Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,

 Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,

 Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi,

 Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,

Vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,

7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması

gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılması

gerekmektedir.

Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer

sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacaktır.

Bununla birlikte içinde bulunduğumuz pandemi koşulları sebebiyle vatandaşlarımızın

başvurularını elektronik ortamda İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ’nin web (ivd.gib.gov.tr) veya mobil uygulaması (GİB Mobil) üzerinden göndermeleri önem arz etmektedir.